Omet navegació

Activitats 7.1 Circuits elèctrics

1- Canvi d'unitats

Canvia les següents unitats al sistema internacional:

  • 23 mA
  • 8 kΩ
  • 0,5 MΩ
  • 1,5 kV
  • 0,25 mV

2- Llei d'Ohm

Quin corrent circula per un circuït format per una pila de 9V i una resistència de 2,5 kΩ ?

3- llei d'Ohm

Calcula la resistència que té un circuit format per una pila de 1,5 V i una resistència desconeguda i si l'amperímetre mesura 0,04 mA ?

Activitat d'ampliació de nivell. R sèrie

Calcula totes les variables d'aquest circuit i després comprova ajudat de Geogebra que ho has fet bé.

R sèrie activitat

Activitat d'ampliació de nivell. R paral·lel

Calcula totes les variables d'aquest circuit i després comprova ajudat de Geogebra que ho has fet bé.

R paral·lel actvitat

Activitat d'ampliació de nivell. R mixt

Calcula totes les variables d'aquest circuit i després comprova ajudat de Geogebra que ho has fet bé.

R mixt