Omet navegació

Activitat 9.3 L'empremta de carboni del teu cotxe

Reflexió

Compara l'empremta de carboni del teu cotxe i l'empremta d'un cotxe elèctric , però que no siguen els de l'exemple. No anem a tindre en compte l'empremta de carboni de fabricar cap dels dos cotxes ja que en aquest cas l'empremta serà la mateixa per tots dos.