Omet navegació

6.4 Les conseqüències del canvi climàtic provocat pels humans.

Hi ha una sèrie de canvis que estan produint-se al planeta degut a l'augment de la concentració del CO2 i el conseqüent canvi climàtic, ací tens les previsions del Copenhagen dignosis.

  • Les emissions mundials de diòxid de carboni provinents de combustibles fòssils en 2008 van ser gairebé un 40% més altes que el 1990. Encara que les taxes d'emissions globals s'estabilitzen als nivells actuals, en només 20 anys més d'emissions tindríem un 25% de probabilitat que, encara que tinguérem zero emissions després de 2030, l'escalfament excedisca dels 2 ºC.
  • Les principals fonts de CO2 són per aquest ordre: El cremat de combustibles fòssils derivats del petroli (dièsel, gasolina i gas natural). La producció de ciment (per construir habitatges). La desforestació per aprofitar el terreny per cultius i la fusta per fer mobles.
  • En els últims 25 anys les temperatures han augmentat a una taxa de 0,19 º C per dècada, d'acord amb les prediccions basades en l'augment dels gasos d'efecte hivernacle.
  • Un ampli desplegament de mesuraments del gel i satèl·lit (progrma GRACE) proven ara, sens dubte, que tant les capes de gel de Groenlàndia com la dels casquets polars estan perdent volum a ritme creixent.
  • La fusió estival del gel marí de l'Àrtic s'ha accelerat superant considerablement els pronòstics dels models climàtics. La fusió del gel marí en 2007-2009 va ser un 40% major que la predicció mitjana dels millors models climàtics de l'IPCC AR4.
  • Cap al 2100 el nivell dels oceans augmentarà 1 metre essent probable que puga arribar a 2 metres segons les previsions de l'IPCC, però alguns científics troben estes previsions massa conservadores indicant que la fusió dels gels a l'Antàrtida i a Groenlàndia actualment és no lineal doblant-se la velocitat de fusió cada 8 anys a l'Antàrtida i cada 27 anys a Groenlàndia. Aquests científics exposen que si es manté aquesta fusió no lineal, l'augment del nivell dels oceans serà catastròfica  al 2100.
Fusió de gel no lineal doblant-se la velocitat cada 8 anys a l'Antàrtida i cada 27 anys a Groenlàndia
Disminució de massa a l'Antàrtida i Groenlàndia
  • La quantitat de pluges serà cada vegada més irregular convertint-se la península Ibèrica, el sud d'Itàlia i Grècia en un desert.
  • En l'escenari RCP 4.5 i RCP 8.5 moltes zones entre l'equador i els 30º de latitud sobrepassaran entre 25 i 150 dies any el màxim de temperatures històriques, i entre 25 i 250 dies a l'any sobrepassaran la temperatura de saturació humida (amb el 100% d'humitat).


Dies amb onades de calor
Ethan D Coffel, Radley M Horton and Alex de Sherbinin. Dies amb onades de calor en els escenaris RCP4.5 i RCP 8.5 (CC BY)El passat 1 de desembre de 2017 un grup de 15000 científics de 184 països va fer una crida als humans a canviar la política per protegir el medi ambient i evitar una catàstrofe al 2100, van assenyalar una sèrie de conseqüències de la gestió feta per l'home sobre el planeta durant els passats 25 anys: s'ha reduït un 26% la quantitat d'aigua dolça disponible per habitant. Ha augmentat un 75% el nombre de zones mortes en l'oceà. La població mundial ha crescut un 35% en els últims 25 anys. S'han perdut 1.200 milions de quilòmetres quadrats de superfície forestal, reconvertits en gran part per a usos agrícoles. Ha disminuït un 29% el nombre de mamífers, rèptils, amfibis, aus i peixos.

El mateix grup va assenyalar que en l'aspecte alimentari cal adoptar dietes amb predomini de vegetals per reduir el nombre de ramats. En l'aspecte energètic proposaven afavorir l'ús de energies verdes i renovables i abandonar el més ràpidament possible l'ús d'energies fòssils.