Omet navegació

Activitat 6.4.1 Conseqüencies canvi climàtic a la teua ciutat

Enumera les conseqüències del canvi climàtic que patiran els ciutadans del teu poble o ciutat a finals del segle XXI si es compleix l'escenari RCP 8.5 .