Omet navegació

3.10 Energia de la biomassa

bales de pallaQuan parlem de biomassa per obtindre energia ens referim a la matèria orgànica conreada per a ser usada com a combustible per a la generació d'energia elèctrica.Planta de Biomassa en Metz  Pot tindre varies formes com la llenya procedent de vegetals, els olis per produir biodièsel, l'agroalcohol procedent de plantes de canya de sucre, del biogàs procedent de residus sòlids urbans o de granges i de bales de palla per a cremar procedent de restes vegetals.

No la podem considerar renovable perquè el seu cicle de regeneració és més llarg que el seu temps de consum. A més, pel seu baix poder calorífic, produir biomassa necessitaria moltes hectàrees de plantacions que caldria llevar dels cultius per a aliments o acaparar més terreny ara salvatge.

Canviar l'energia que ara obtenim d'altres fonts per energia de la biomassa requeriria varis planetes com la Terra per obtindre restes vegetals. Una consideració diferent mereixen les plantes que aprofiten un residu que ja existeix per generar un combústible que d'altra forma seria encara més contaminant com són els RSU o els purins.

 

A la imatge de baix tens un esquema per explicar el funcionament d'una planta que genera biogas de forma anaeròbia. Disposa d'un digestor anaeròbic (treballa sense oxigen) que  fermenta els residus líquids i sòlids i els transforma en gas per cremar i obtindre energia elèctrica i calor per escalfar el propi tanc anaeròbic, l'altre producte que s'obté a més a més del gas es compost o terra vegetal per emplenar macetes de plantes. Aquest tipus de plantes s'alimenten amb purins de porcs, o residus sòlids urbans que deixats abandonats al medi ambient contaminarien les aigües subterrànies amb nitrats (cancerigens)  i l'atmosfera al produir la fermentació d'aquests residus de forma natural gas metà. El gas metà produeix 20 vegades més efecte hivernacle que el CO2.

Planta de biogas