Omet navegació

Activitat 9.5 El cotxe de hidrogen una alternativa ecològica ?

Llegeix el text

Llegeix l'article següent (fet per Mendiño amb llicència CC).

  1. Explica per que el cotxe d'hidrogen no serà mai una alternativa ecològica per reduir la quantitat de CO2 que alliberem a l'atmosfera.
  2. Calcula el rendiment d'un cotxe elèctric alimentat per una bateria d'ió liti. De cada 100 J utilitzats en aquest cotxe quants Joules s'aprofiten de veritat per moure'l ?
  3. Calcula el rendiment d'un cotxe d'hidrogen on l'hidrogen s'ha produït de forma ecològica amb electròlisis . De cada 100 J utilitzats en aquest cotxe quants Joules s'aprofiten de veritat per moure'l ?