Omet navegació

Activitat 3.9.2 La rance

Activitat La Rance

  • Explica com funciona la central mareomotriu de «La Rance» situada a França.