Omet navegació

3.3 Energia tèrmica (Cicle combinat)

El gas natural és una font d'energia fòssil que, com el carbó o el petroli, està constituïda per una barreja d'hidrocarburs, unes molècules formades per àtoms de carboni i hidrogen. També és més econòmic i més fàcil d'emmagatzemar que el carbó i els derivats del petroli.

Gasoducte
El gas natural que usem a les llars no és el que s'extrau tal qual sinó que prèviament ha estat sotmès a diversos tractaments per tal que la seva qualitat sigui constant, per a recuperar productes i vendre'ls, de liquació del gas per al transport, de regasificació posterior, etc.

En els gasoductes, el gas natural circula a pressió impulsat per estacions que el comprimeixen i l'envien fins a una següent estació, a centenars de quilòmetres de distància. El gasoducte que uneix Magreb amb Europa, un gasoducte de 1.400 km de llarg d'on arriba el gas natural d'Algèria és el més important d'Espanya. Un ramal d'aquest gasoducte uneix les ciutats  d'Oliva amb Altea.  

 

 

Anomenem central de cicle combinat a aquella central que crema gas i a més a més d'escalfar aigua amb el calor del gas per produir vapor i moure una turbina també aprofita el gas cremat per moure una segona turbina i augmentar el rendiment elèctric fins el 60%.

cicle combinat

Impacte ambiental: Les centrals tèrmiques de cicle combinat són, com totes les centrals de combustibles fòssils, contaminants per al medi ambient i per a les persones degut principalment als gasos tòxics expulsats a la combustió. De totes les formes d'obtenció d'energia elèctrica a partir de combustibles fòssils és la menys contaminant degut a que per cada gram cremat l'energia s'aprofita dues vegades.