Omet navegació

3.8 Energia geotèrmica

L'energia geotèrmica és una energia renovable obtinguda de la calor produïda a l'interior de la Terra. Aquesta energia renovable es manifesta per mitjà de processos geològics com ara volcans, guèisers que expulsen aigua calenta i aigües termals. Per a poder obtenir aquesta energia és necessària la presència de jaciments d'aigua calenta prop d'aquestes zones. Es perfora el sòl i s'extrau el líquid, el qual sortirà en forma de vapor si la seva temperatura és suficientment alta i es podrà aprofitar per accionar una turbina que amb la seva rotació mou un generador que produeix energia elèctrica.

Hi ha dos sistemes majoritaris d'obtindre electricitat de forma geotèrmica:

1) Plantes geotèrmiques de vapor sec, tenen el disseny més simple i més antic. En elles s'utilitza directament vapor geotèrmic de 150°o major per fer anar les turbines.

Planta geotèrmica de vapor sec

2) Plantes geotèrmiques de vapor flash on es tira aigua calenta a alta pressió  en  tancs de baixa pressió i utilitzen el vapor resultant (flash) per moure les turbines. Requereixen de temperatures de fluid d'almenys 180 ° C. Aquest és el tipus més comú de la planta en funcionament hui en dia. 

Planta geotèrmica de vapor flash

 Avantatges:

  • És una font que evitaria la dependència energètica de l'exterior.
  • Els residus que produeix són mínims i provoquen menor impacte ambiental que els originats pel petroli, carbó, …
  • Ofereix un flux constant de producció d'energia al llarg de l'any, independent de les variacions estacionals com ara les pluges, cabals dels rius, etc.

Desavantatges:

  • Emissió d'àcid sulfhídric que es detecta per una olor molt forta, però que en quantitats molt elevades no es percep i és letal.
  • Emissió de CO2, i per tant augment de l'efecte hivernacle, ja que aquest gas redueix l'emissió de calor a l'espai i provocant un major escalfament del planeta.
  • Contaminació d'aigües pròximes amb substàncies com l'arsènic, amoníac, etc.

Planta geotèrmica a Iwata (Japó)