Omet navegació

Activitat 3.8.1 Parelles geotèrmiques

Troba les parelles geotèrmiques amb vapor flash

Qüestió

1) Serveix per connectar les canonades subterrànies amb les aèries. 

Realimentació

Qüestió

2) Serveix per gelar el fluid calent i tornar a tindre aigua freda

Realimentació

Qüestió

3 ) Produeix electricitat alterna

Realimentació

Qüestió

4 ) Serveix per moure uns àleps acoblats a l'alternador.

Realimentació

Qüestió

5 ) Rep vapor escalfat a 180 º C a alta pressió amb impureses que al entrar en la cambra a baixa pressió es separa en vapor pur i aigua tèbia.

Realimentació