Omet navegació

Activitats 4.1 Circuits elèctrics

1) Dibuixa el circuits següent utilitzant símbols elèctrics:

Circuit 1.

Circuit motor i resistència

Circuit 2.

Circuit alteveu i resistències

2) Dibuixa un circuit que il·lumine un passadís i engegue la llum i l'ature des d'un sol lloc.

3) Dibuixa un circuit que il·lumine un passadís i engegue la llum i l'ature des dos llocs indistintament.