Omet navegació

Activitat 3.7.1 Omple els buits de la solar tèrmica

Activitat desplegable

Llegeix i completa les paraules que manquen amb les del menú desplegable.

En la planta d'Andasol el fluid és un mineral (òxid  de difenil) que s' en els a elevada temperatura, es fins els dipòsits de i cedeix una part del que s'emmagatzema durant el , cosa que permet produir energia elèctrica durant 7,5 hores de amb el calor acumulat als de sal.  El fluid (oli) que ix dels dipòsits de sal es dirigeix a uns altres de calor on passa per uns   per fora dels quals circula aigua que s'escalfa, es transforma en i mou la , que acoblada a l' produeix sense contaminar gens aprofitant el sol que tenim a Espanya.

Habilita el javascript