Omet navegació

Activitat 3.2.2 Pluja

Activitat pluja

  • Esbrina que és la pluja àcida i que té a veure amb les centrals tèrmiques que cremen carbó.
  • Son cars els filtres per impedir-la ?