Omet navegació

Activitats 5.1 Producció electricitat

Definicions

Cerca les següents definicions al diccionari amb les parts d'un motor o generador i digues per a que serveix cadascuna d'elles,  mira la forma que tenen en internet.

  • Espira (coil wire)
  • Delga (rotor spin)
  • Escombreta (brush)
  • Bobinat (stator)
  • Rotor (drive shaft)

Biografies

Busca en Internet informació sobre Oersted i Faraday i esbrina on van treballar i quines coses van descobrir. 

Força espira

  • Calcula la força que s'exerceix sobre una espira quadrada de 5 cm de costat si està perpendicular a un camp magnètic de 1 Tesla d'inducció, sabem que per l'espira circula un corrent de 0,3 A 
  • I si l'espira forma un angle de 60 º ?
  • I si hi ha 5 espires acoblades juntes ?