Omet navegació

6.2.1 Activitat «Darrera edat de gel»

A continuació tens una gràfica que et mostra les dades climatològiques de la Terra històriques.

Sea Level - CO2 - CH4 - Temp until last glacial
Sea Level - CO2 - CH4 - Temperature until last glacial

La darrera glaciació anomenada Würm a Europa, va tindre la màxima extensió de gel fa 22000 anys, tal com veus a la imatge. 

Contesta les preguntes següents:

  1.  Quina era la fondària de l'oceà durant la darrera glaciació ?
  2.  Quina era la concentració de CO2 en ppm durant la darrera glaciació ?
  3.  Quina era la concentració de CH4 en ppb durant la darrera glaciació ?
  4.  Quina era la temperatura mitjana de la Terra durant la darrera glaciació, comparada amb l'actual ?
  5.  Busca a Internet un plànol que mostre l'extensió màxima dels gels a Europa fa 22000 anys ?
  6.  Busca a Internet un plànol que mostre l'extensió màxima de les terres emergides al Carib (a vora Miami) o Àsia (a vora Indonèsia) fa 22000 anys ?