Omet navegació

Activitat 6.6.1 Càlculs no lineals

Obri la fulla de càlcul que hi ha al final de la secció 6.6 i contesta les qüestions següènts:

  • Suposant que els humans no reduïm les emissions de CO2 i metà. Quant es fondrien completament els pols de la Terra suposant que la velocitat de fussió 2x8 a l'Antèrtida i 2x27 a Groenlàndia es manté?
  • Si volem aplicar el mètode cièntific les hipòtesis cal provar-les. Com podem saber si aquesta hipòtesi es passa deu pobles per exagerada o es queda curta? Saps en quina web mirar dades reals de pujada dels oceans? Sabries modificar les cel·les C22 fins la C132 amb un sèrie diferent per suposar una velocitat alternativa com per exemple 3x10 anys o 1,5x10 anys?
  • Sabent que el CO2 emés perls humans tardarà 2000 anys a eliminar-se de forma natural per organismes com cocolitòfors i foraminífers suposant que les emisions humanes arriben a ser cero, es raonable cercar i investigar noves fonts d'energia no derivades dels combustibles fòssils, com puguen ser la solar fotovoltaica, la solar tèrmica o l'eòlica? Es raonable passar-se a aquestes fonts d'energia de la forma més ràpida possible?
  • Suposant amb la hipòtesi de l'increment de la velocitat de fusió no lineal actual, que continua incrementant-se al mateix ritme 2x8 i 2x28. Calcula quines zones del teu poble estaran sota 6 metres d'aigua l'any 2100? 1) Per fer això cal anar a cercar un mapa topogràfic en línia. 2) Buscar el teu poble i ampliar-lo al màxim en la zona que vol veure. 3) Ves a «Consultas» i marca «Coordenadas». 4) Busca en la finestra que s'obrirà a la dreta l'altura del punt on marques.

Mapes d'Oliva