Omet navegació

5. Producció d'energia elèctrica

 

El motor es basa el principi de la inducció electromagnètica descoberta Oersted i Faraday segons la qual si per un circuit on passa un corrent posem un imant es produeix una repulsió electromagnètica que fa girar el circuit en forma d'espira. Els motors tenen les espires connectades a un eix que al moure's fan un treball útil.

Fet : La repulsió dels imants a un fil conductor per on passa un corrent produeix el moviment del fil i una força.

Funcionament d'un motor

 

Els generadors que produeixen corrent elèctric també es basen en el mateix principi d'inducció electromagnètica. Si agafem el motor d'abans i aprofitem una font externa com un molí eòlic connectat al motor amb un multiplicador de velocitat per fer girar les espires molt ràpid es produeix un corrent induït provocat per la repulsió del imant que podem aprofitar per fer funcionar qualsevol aparell que consumisca corrent elèctric.

Fet:  La repulsió dels imants a un fil conductor que es mou per una força (eòlica o altra) produeix un corrent elèctric al fil que poden aprofitar per fer llum.

Generador

En una central elèctrica hi ha transformador que elevem el voltatge del corrent que ix del generador des de 3000 V fins uns 80000 V o més per distribuir el corrent elèctric lluny de la zona on s'ha produït sense quasi pèrdues degudes al transport. Quan arriba a la teua ciutat es torna a transformar a baix voltatge i entra el corrent a ta casa.

Ampliació de nivell: Fonament físic dels motors

En un motor les espires tenen un repulsió provocada pel camp magnètic i es mouen amb una força descoberta per Laplace i que diu Força sobre una espira

on I és la intensitat de corrent en Ampers que recorre l'espira

L és la longitud de cada segment d'espira i que té la direcció i sentit de la Intensitat

B és el camp magnètic mesurat en Tesles

alfa és el angle que té en cada instant L i el camp magnètic

(Posa el ratolí damunt de la imatge de baix per veure l'acció de les forces)

Força en una Espira