Omet navegació

Activitat 9.1 Estalvi energètic.

Estalvi segons l'estació de l'any

Llegeix les mesures proposades d'estalvi per l'estació actual i tria les que tu trobes que et podrien ser més útils per estalviar energia en ta casa. Copia aquestes mesures triades al teu quadern.