Omet navegació

11.4 Càlculs a fer amb una fulla CALC de LibreOffice

Després d'executar els programes introduïm els 6 temps de tall mesurats amb Arduino en micro segons dins de la fulla de càlcul per veure el valor que ix per la gravetat i el del coeficient de fregament.

fulla de càlculs de la gravetat
Llicència: CC BY-NC-SA


Ací tens la fulla de càlcul «Càlculs gravetat».

Nota: Cal indicar que el llançament del projectil en la pujada és un procés crític, si llancem el projectil amb la goma elàstica i ho fem amb la força justa per tal que arribe just a eixir per dalt els càlculs de la gravetat ixen en la línia de l'esperat.

En canvi quan llancem el projectil cilíndric amb la màxima velocitat possible, aquest quasi no toca les parets i no segueix les equacions d'un MRUA amb fregament que hem vist més amunt sinó les equacions d'un MRUA amb fregament menyspreable i els valors mesurats de la gravetat ixen sense cap sentit.

Llavors cal llançar el projectil durant la pujada amb la mínima força possible i, a més a més, idealment hauríem de llançar-lo amb tan poca força que no arribes a eixir pel tub però si tallar el feix del sensor superior. A continuació tens alguns càlculs però per poder traure una mitjana raonable cal que faces 20 mesures en condicions optimes.

Temps de tall en microsegons Gravetat en m/s² i Fregament Mitjana de la gravetat i del fregament
Baixada:
t1=2655828
t2=3038936
t3=3267860
Pujada:
t3=32058692
t2=32180980
t1=32378916
g=8,795598719
f=0,7072599913
g=9,888686007
f=0,599199446


Baixada:
t1=7385924
t2=7775384
t3=7968204
Pujada:
t3=3672004
t2=3778124
t1=3930892

g=10,6839028488

f=0,5141896595

Baixada:
t1=2210580
t2=2605696
t3=2816476
Pujada:
t3=36971204
t2=37079404
t1=37236364

g=9,8851050101
f=0,6164052601

Baixada:
t1=31926892
t2=32351880
t3=32556284
Pujada:
t3=36971204
t2=37079404
t1=37236364
g=10,1901374503
f=0,5589428736