Omet navegació

10. Taller de tecnologia d'ESO: Carregador fotovoltaic de mòbils

Anem a fer una pràctica consistent en assemblar un conjunt de plaques fotovoltaiques per carregar un telèfon mòbil o fer anar un motor de contínua a 5V i 2A d’intensitat.

1) Si connectem una placa fotovoltaica individual a un voltímetre i ho posem al sol per veure el voltatge que ens dona la placa FV,

placa FV
C.Ferrando. Placa FV 1.7V 0.2A (CC BY-NC-SA)

observarem que en el nostre cas ens dona 1.7V i si posem un amperímetre en sèrie a la placa obtindren una intensitat de 0.2A

2) Com que volem un voltatge de 5V o el més pròxim possible, el que farem és connectar plaques FV en sèrie fins a arribar a un valor semblant a 5V.

VT-2

La intensitat quan connectem plaques FV en sèrie no varia, i es manté amb el mateix valor de cada placa FV.

IT-2

Ens calen tres plaques FV, que connectarem amb aquest esquema i posem al sol per provar el funcionament.

plaques FV 5V 0.2A
C. Ferrando. Plaques FV 5.1V i 0.2A (CC BY-NC-SA)

Si desconnectem el voltímetre i posem un amperímetre en sèrie, obtindrem que la intensitat és de 0.2A com havíem calculat.

3)  Ara ja hem arribat a 5V amb plaques FV però en cal més intensitat si volem poder moure un motor de continua o tindre prou corrent per carregar el nostre mòbil o la nostra tablet amb el muntatge FV.

Per augmentar la intensitat el que hem de fer es connectar en paral·lel grups de 3 plaques FV com les de la secció anterior fins a sumar prou intensitat

Cada grup de 3 plaques que connectem en paral·lel augmentarà la intensitat en 0.2A , si fem càlculs ens caldran 10 grups de plaques FV.

IT-para

Mirem l'esquema elèctric del muntatge.

Plaques FV 5.1V 2A
C.Ferrando. Plaques FV 5.1V 2A (CC BY-NC-SA)

Ara si mantenim aquest voltímetre en paral·lel, i afegim un amperímetre en sèrie observarem el valor de la intensitat que circula.

Si volen fer un carregador  de tabletes o mòbils fotovoltàic en caldrà un cable micro USB tipus B, pelar-lo i connectar el pol FV de 5V a VCC i el pol FV de de GND (negatiu) al GND del cable. Mira el patilllatge (pinout) de la figura adjunta.

Patillatge cable micro usb tipus B

Es pot anar d'excursió al camp durant molts dies amb el telefon sense corrent elèctric provinent d'un central contaminant.