Omet navegació

6.3.1 Activitat «Dades Holocè ara»

A continuació tens una gràfica que et mostra les dades climatològiques de la Terra històriques.

Sea Level - CO2 - CH4 and Temperature now
Sea Level - CO2 - CH4 and Temperature now

Contesta les preguntes següents:

  1. Quina és la concentració de CO2 en ppm durant l'Holocè ara ?
  2.  Quina era la concentració de CH4 en ppb durant l'Holocè ara ?
  3.  Quina ha estat l'increment de temperatura mitjana de la Terra des de la darrera glaciació fins l'Holocè ara ?
  4.  Busca a Internet un plànol que mostre l'extensió màxima dels gels a Europa fa 22000 anys, i calcula la extensió de terra fermà que hem guanyat lliure de gel.