Omet navegació

Activitat 3.10.2 Biomassa

Activitat: Llum dels purins

  • Explica el funcionament d'una planta que genera biogas de forma anaeròbia.