Omet navegació

11.2 Esquemes elèctrics i llistat de materials.

L'esquema elèctric del projecte és aquest:

Esquema elèctric sensor gravimètric

Els sensors estan situats als punts A, B i C, la distancia XB (de A a B)  i XC (de A a C) , i l'angle del tub de PVC són coneguts.

temps Baixada

El llistat de materials és aquest:

  • Placa Arduino uno.
  • 3 leds IR TSUS5400.
  • 3 fototransistors BPW77NA.
  • 3 resistències de 330 Ohms.
  • 3 resistències de 22 Kilo Ohms.
  • Un tub de PVC de 1,50 m de longitud de 32 mm de diàmetre.
  • 1 projectil cilíndric de fusta.
  • Cables elèctrics.