Omet navegació

Activitat 2.1. Transformacions

Activitat d'omplir buits

Llegeix el paràgraf seguit i completa les paraules que manquen de la següent llista. (Es poden repetir les paraules).

química , elèctrica , elèctrica , sonora ,  tèrmica , cinètica , electromagnètica

Bateria de cotxe: Transforma l'energia en energia .

Motocicleta: Transforma l'energia en energia  i aquesta en energia i .

Assecador de cabells: Transforma l'energia en energia  i en energia .

Reproductor mp4: Transforma l'energia en energia , i l'energia en energia  i energia  per veure la pantalla.

Aerogenerador: Transforma l'energia del vent en energia de les pales per produir energia .

 

Habilita el javascript