Omet navegació

Activitat 3.5.1 Veritat o mentides eòliques

Qüestió Veritat/Mentida

Digueu si aquestes afirmacions sobre l'energia eòlica són certes o mentida.

Qüestió 1

1) És un tipus d'energia renovable, ja que té el seu origen en processos atmosfèrics deguts a l'energia que arriba a la Terra procedent del sol.

Qüestió 2

2) És una energia bruta , ja que quan no funciona per manca de vent  cal cremar carbó, petroli o gas.

Qüestió 3

3) No requereix una combustió que produeixi diòxid de carboni (C02), per la qual cosa no contribueix a l'increment de l'efecte hivernacle ni al canvi climàtic.

Qüestió 4

4) Pot instal·lar-se en espais no aptes per altres finalitats, com per exemple a zones desèrtiques, pròximes a la costa, a vessants àrides i massa verticals per a ser cultivables.

Qüestió 5

5) No crea cap lloc de treball a Espanya doncs els majors fabricants mundials d'aerogeneradors són xinesos.

Qüestió 6

7) La seva inclussió en un sistema interlligat permet, quan les condicions del vent són adequades, estalviar combustible a les centrals tèrmiques i/o aigua als embassaments de les centrals hidroelèctriques.

Qüestió 7

8) La seva utilització, combinada amb altres tipus d'energia, generalment la solar, permet l'autoalimentació de vivendes al sud d'Espanya on hi ha molt de sol, acabant així amb la necessitat de connectar-se a xarxes de subministrament, permetent autonomies superiors a les 82 hores, sense alimentació des de cap dels dos sistemes.

Qüestió 8

9) És una energia tan neta que es pot utilitzar ella sola sense necessitat de cap altra font.