Omet navegació

3. Fonts d'energia

Anem a veure els següents tipus d'energia:

 • Nuclear.
 • Tèrmica de carbó o petroli convencional
 • Tèrmica de gas de cicle combinat.
 • Hidràulica .
 • Eòlica.
 • Fotovoltaica.
 • Solar tèrmica.
 • Geotèrmica.
 • Oceànica.
 • Biomassa.
 • Residus sòlids urbans.