Omet navegació

11. Taller de tecnologia industrial al batxillerat: Mesura d'anomalies gravimètriques

Les primeres mesures modernes de la gravetat les va fer Galileu Galilei cap al 1591, més tard Issac Newton en 1687 va publicar els Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica que van revolucionar les ciències i el càlcul de la gravetat.

Hem vist que al segle XXI encara es mesura la gravetat amb els satel·lits de l'experiment GRACE que fa mesures d'anomalies gravimètriques que tenen usos en estudis del clima per veure la rapidesa a la qual es fonen els casquets de gel de la Terra, i en geologia per facilitar la prospecció geològica de minerals pesants.

En aquesta secció anem a veure com construir un projecte amb components electrònics habituals a secundaria a la matèria de Tecnologia i anem a de mesurar anomalies gravimètriques, veurem els programes per controlar el projecte amb l'IDE d'Arduino.

Tub mesurador de la gravetat