Omet navegació

8. Consum elèctric sostenible

1. El consum elèctric.

Anem a calcular quan consumim mensualment en la nostra llar suposant que agrupem els electrodomèstics en tres grups segons l'ús freqüent que em fem d'ells.

Electrodomèstics d'ús molt freqüent

 En els electrodomèstics d'aquest grup molt freqüent donem la potència en W i el temps en hores/dia d'ús que cal passar a kW.h
 mira com fem els càlculs amb el primer exemple, (hem arredonit a un decimal)

càlcul electroméstric molt ús freqüent 

Electrodomèstics  d'ús freqüent

 En els electrodomèstics d'aquest grup freqüent donem la potència en W i el temps en minuts/dia d'ús que cal passar a kW.h
 mira com fem els càlculs amb el primer exemple, (hem arredonit altra vegada un decimal)

càlcul electroméstric ús freqüent

Electrodomèstics  d'ús poc freqüent

 En els electrodomèstics d'aquest grup poc freqüent donem la potència en W i el temps en minuts/setmana d'ús que cal passar a kW.h
 mira com fem els càlculs amb el primer exemple, (hem arredonit de nou a un decimal)

 càlcul electroméstric ús poc freqüent

 

Si ara obris la fulla de càlcul «Consum i Factura.ods» podràs canviar els paràmetres de potència pels de ta casa i posar el teu consum aproximat , fins i tot podràs afegir més electrodomèstics per veure que consumeixes mensualment.

Consum electrodomèstcis

A continuació podràs obrir la fulla subfulla factura que agafa el resultat calculat prèviament en l'altra fulla de càlcul i esbrina quan et costarà aquesta la factura d'aquest consum. Ací pots modificar el preu de la llum per actualitzar-lo amb el que et cobra la teua companyia actual.

Factura electrodomèstics

2. L'empremta de carboni (CO2).

Fins ara hem calculat el consum real mensual de la nostra llar, ara anem a calcular la nostra empremta de carboni depenent  de amb quina companyia hem contractat el subministrament elèctric.

Totes les companyies no són iguals, hi ha companyies que aposten per la producció d'electricitat amb fons renovables que no emeten gasos defecte hivernacle a l'atmosfera (CO2), i en hi ha altres que han apostat pels combustibles derivats del petroli per produir la seua electricitat i quan la teua permanència d'un any en una companyia haja acabat podràs contractar amb qui vulgues.

Suposem que el meu consum mensual és que he calculat abans el multiplique per 12 i així obtinc el Consum anual kwh any

 

Ara obtinc d'Internet de la pàgina d'algunes companyies les seues emissions de CO2 per kW.h, en concret d'Iberdrola les emissions són 0,24 Kg CO2 / kwh i de la pàgina de la cooperativa verda Som Energia obtinc que les seues emissions són 0,0 Kg CO2 / kWh.

El càlcul de l'empremta de carboní s'obté així en els dos casos.

Empremta carboni Iberdrola

 

 

Empremta carboni Som Energia

 

Hi ha més companyies elèctriques convencionals que Iberdrola i hi ha més companyies 100% verdes a part de la cooperativa Som Energia. El preu que et factura una companyia verda per la llum és inferior al preu que et factura una companyia convencional en molts casos. Això ho pots comprovar a la web Comparador de tarifes de la CNMC.