Omet navegació

Activitat 3.8.2 Vapor flash

Activitat vapor flash

  • Explica com funcionen les plantes plantes geotèrmiques de vapor flash.