Omet navegació

Activitat 3.10.1 Convertim els purins en energia

Activitat desplegable

Llegeix i completa amb les paraules del menú desplegable.

A la imatge de baix tens un esquema per explicar el funcionament d'una que genera de forma . Disposa d'un anaeròbic (treballa sense ) que  fermenta els residus i i els transforma en per i obtindre energia i calor per el propi anaeròbic, l'altre producte que s'obté a més a més del gas és o terra vegetal per emplenar de plantes. Aquest tipus de plantes s'alimenten amb de porcs, o sòlids urbans que deixats abandonats al ambient contaminarien les subterrànies amb nitrats ( )  i l'atmosfera al produir la d'aquests residus de forma natural metà. El gas metà produeix 20 vegades més efecte que el CO2.

Planta de biogas per tractar purins

Habilita el javascript