Omet navegació

2. Transformacions de l'energia

Acabem de veure les diferents formes d'energia. Els exemples que segueixen mostren alguns exemples de transformacions energètiques per per obtindre un treball.

  • Placa solar fotovoltaica on es transforma l'energia electromagnètica del sol en energia elèctrica.

Placa solar

 

 

 

 

 

  • Central hidràulica on es transforma l'energia potencial de l'aigua en energia cinètica quan l'aigua cau per la presa i guanya velocitat i l'energia cinètica es transforma en energia elèctrica quan es mou l'eix del generador.

Central elèctrica

 

 

 

 

  • Central tèrmica on es transforma l'energia química del carbó, gas o petroli per obtindre vapor amb elevada energia cinètica que mourà un generador que transformarà l'energia cinètica en energia elèctrica.

Central tèrmica

 

 

 

 

 

  •  Cotxe que transforma l'energia química del combustible en energia tèrmica, en energia sonora i en energia cinètica.

Cotxe de gasolina

 

 

 

 

 

 L'energia es transforma d'una formes a altres per fer un treball amb un rendiment que depen de la màquina i del procés, però sempre es compleix el principi de conservació de l'energia que diu, que l 'energia no es crea ni es destrueix sinó que es transforma d'unes formes en unes altres.

 Potència.

 Definim la potència com quantitat de treball (W) que es capaç de fer per unitats de temps. La seua unitat són els watts  o en majúscula W. (No heu de confondre el W de treball amb el W de watts o unitat de potència).

Potència

 

Penja en com els egipcis pujaven les pedres de les piràmides (amb plans inclinats) i ara pensa com ho fem ara. Es treballava igual de ràpid ?

Galeria d'imatges