Omet navegació

Fonts d'energia, electricitat i sosteniblitat del medi ambient

Copyleft (2015-2018): Carles Ferrando Garcia ; Aurora Benimeli Moncho.

CC by sa nc
Per fer aquesta unitat didàctica s'ha utilitzat material de la Viquipèdia , del Banco de imagenes del ministerio de educación i d'altres llocs esmentats a la bibliografia.

Aquest material està subjecte a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) llevat que es diga el contrari en alguna imatge.

Aquesta unitat és una actualització de la unitat que formava part del projecte d’Investigació i Innovació Educativa 2014-15 «Aprofundiment en la recerca de l'eficiència energètica i la sostenibilitat a l'IES Gabriel Ciscar». aprovada per la RESOLUCIÓ de 7 de novembre de 2014 de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (DOCV num 7401 de 12 de novembre de 2014).