Omet navegació

11.3 Programes d'Arduino.

  • El primer programa que et cal executar és «Gravimetric sensors» per comprovar que els leds emisors i els fototransistors estan alineats, si no ho estan mou els led i el FT que donen error fins alinear-los.

Gravimètric sensor FLUX

Ací és programa per a l'IDE d'Arduino «Gravimètric Sensors.ino.zip»

  • El segon programa que et cal executar és «Gravimètric baixada» on mesuraràs els tres temps en milionèsimes de segon al passar el projectil pels sensors durant la baixada i l'acceleració 1.

Gravimètric baixada FLUX

Ací és el programa per l'IDE d'Arduino «Gravimetric baixada.ino.zip».

  • El tercer programa que et cal executar és «Gravimetric Pujada» que calcula els tres temps de pas del projectil durant la pujada mesurats en milionèsimes de segon.

Gravimètric pujada FLUX

Ací és el programa per l'IDE d'Arduino «Gravimètric pujada.ino.zip»