Omet navegació

Activitat 1.1 Unitats

Selecció múltiple

Qüestió

1. A quants joules equivalen ?

5 cal =

Respostes

30 J

20,9 J

14,9 J

Realimentació

Qüestió

2. A quants joules equivalen ?

10 cal =

Respostes

41,8 J

50 J

30,8 J

Realimentació