Omet navegació

Activitat 9.2 Comparant dipòsits de combustible.

Reflexió

Compara el preu d'omplir el dipòsit de combustible per Km recorregut amb el teu cotxe actual i amb un cotxe elèctric , però que no siguen els de l'exemple.