Omet navegació

Activitat 11.5 Mesura anomalies gravimètriques

  • Construeix un aparell per mesurar la gravetat com s'indica a la secció 11, fes una vintena de mesures a l'institut de la gravetat i trau la mitjana. Mesura l'altura on prems les mesures amb el GPS del teu telefon mòbil. Hi ha alguna anomalia gravimètrica ?
  • Ves a una muntanya a mes 300 m d'altura, ajudat del teu telefon mòbil per mesurar les coordenades GPS i l'altura. Fes una vintena de mesures de la gravetat i trau la mitjana. Hi ha alguna anomalia gravimètrica ?
  • Si hi ha una anomalia gravimètrica estima la seua massa amb l'ajuda de la llei de la gravitació de Newton expresada utilitzant el mòdul  Gravitació de Newton , trau la gravetat amb la mitjana de les 20 mesures, suma al radi de la Terra l'altura mesurada amb el GPS, G és constant que val 6.673×10−11 N · (m/kg)2, sols et manca calcular massa terra la massa de la Terra i restar-lo del seu valor real massa terra en Kg
  • Ací tens una imatge amb les anomalies gravimètriques de la Terra detectades amb el satel·lit GRACE. En ella les unitats de gravetat es mesuren en miligals, tin en comte que 1 miligal = 10–5 m/s2.
    Anomalies gravimètriques GRACE
    NASA and the German Aerospace Center (Domini públic)