Omet navegació

Activitat 3.2.1 Parelles tèrmiques

Selecciona la imatge correcta

Qüestió

1 ) Serveix per cremar el carbó i escalfar aigua evaporant-la.

Pista

També es pot cremar dins d'ella fuel

Realimentació

Qüestió

2 ) Dins d'ell es refreda el vapor amb aigua d'un riu o llac i passa el vapor a l'estat liquid.

Realimentació

Qüestió

3 ) Per ella passen els fums cap l'exterior

Pista

Normalment els fums són filtrats per eliminar impureses que produirien pluja àcida. Així s'alliberà sols CO2 amb efecte hivernacle.

Realimentació

Qüestió

4 ) Produeix corrent elèctric

Realimentació

Qüestió

5 ) Transporta l'energia elèctrica en línies d'alta tensió

Pista

La tensió pot variar entre 20000 V i 500000 V

Realimentació

Qüestió

6 ) Rep vapor calent que mouen els àleps solidaris amb l'eix de l'alternador.

Pista

Un àlep és una aleta que gira enganxada a un eix

Realimentació