Omet navegació

Activitat 1.2 Unitats

Selecció múltiple

Qüestió

1. Quantes calories són ?

2 KJ =

Respostes

478,6 cal

490,5 cal

387,4 cal

Realimentació

Qüestió

2. Quantes calories són ?

280 KJ =

Respostes

65900 cal

66985,6

63578,4 cal

Realimentació