Omet navegació

Activitat 3.9.1. Emplena els buits oceànics

Activitat d'omplir buits

Llegeix el paràgraf seguit i completa les paraules que manquen que tens a continuació:

Gibraltar , drassanes , convertidors , corrents , cinètica , canvis , captació , reflux , energia , aerogeneradors , submarines , central , tones , turbina , rotor , pilar , manteniment

Energia dels corrents: turbina marina SeagenConsisteix en l'aprofitament de l'energia continguda en els marins. El procés de es basa en d' cinètica similars als usant en aquest cas instal•lacions . L'estret de seria un lloc idoni per posar una d'aquest tipus.

Exemple: El generador SeaGen pesa 300 . Mou el generador mitjançant una caixa de . Aquesta té una característica patentada per la qual les pales del poden girar 180 graus cosa que els permet operar en ambdues direccions de flux - el flux i . Les unitats de potència de cada sistema estan muntats en extensions de braç sobre un    d'acer tubular de 3 metres de diàmetre i els braços amb les unitats d'energia es poden elevar per sobre de la superfície per tindre un accés segur i fàcil . El SeaGen va ser construït per Harland a Belfast a les de Wolff.

Habilita el javascript