Omet navegació

Activitat 3.6.1 Ompli els buits fotovoltaics

Activitat d'omplir buits

Llegeix el paràgraf seguit i completa les paraules següents:

fotovoltaica , elèctrica , semiconductors , voltatge , radiació , fotons , salts , silici , solar , cèl·lules  , negativa , electrons , corrent , direcció , altern ,  produeixen

L'energia solar és la forma d'obtenció d'energia a través de dispositius que en rebre solar s'exciten, provoquen electrònics i una petita diferència de  en els seus extrems.

La cèl·lula solar funciona en tres passos

     1) Els 
 de la llum 
 incideixen al panell solar i són absorbits pels materials semiconductorscom el
     2)  Els   (càrrega ) al ser colpejats pels fotons són trets dels seus provocant una diferència de potencial elèctricaS'inicia el que flueix a través del material produït per aquesta diferencia de voltatge i aquesta electricitat és capturada. Els electrons només poden moure en una sola  a causa de l'especial composició de les cèl·lules solars produint un corrent continu. 
     3)  Una conjunt de  solars (en una placa) sumen l'energia solar de cadascuna i  una quantitat major d'electricitat. 

A major escala, el corrent elèctric continu que proporcionen les plaques fotovoltaiques es pot transformar en corrent i pujar a la xarxa.

Habilita el javascript