Omet navegació

3.9 Energia oceànica

Energia maremotriu: Consisteix en l'aprofitament energètic de les marees. Es basa en aprofitar l'ascens i descens de l'aigua del mar produït per l'acció gravitatòria del Sol i la Lluna, tot i que només en alguns punts de la costa en els quals la mar alta i baixa difereixen més de cinc metres d'alçada és rendible instal•lar una central maremotriu. Un projecte d'una central maremotriu es basa en l'emmagatzematge d'aigua en un embassament que es forma en construir un dic amb unes comportes que permeten l'entrada d'aigua o caudal a turbinar, en una badia, cala, riu o estuari per a la generació elèctrica. Per posar una planta d'aquest tipus cal trobar una badia inundable amb diferencies entre la baixamar i la plenamar de varis metres.

rance planta

Rance maqueta

 

Energia dels corrents: turbina marina SeagenConsisteix en l'aprofitament de l'energia cinètica continguda en els corrents marins. El procés de captació es basa en convertidors d'energia cinètica similars als aerogeneradors usant en aquest cas instal•lacions submarines. L'estret de Gibraltar seria un lloc idoni per posar una central d'aquest tipus.

Exemple: El generador SeaGen pesa 300 tones. Mou el generador mitjançant una caixa de canvis. Aquestes turbina té una característica patentada per la qual les pales del rotor poden girar 180 graus cosa que els permet operar en ambdues direccions de flux - el flux i reflux. Les unitats de potència de cada sistema estan muntats en extensions de braç sobre un  pilar d'acer tubular de 3 metres de diàmetre i els braços amb les unitats d'energia es poden elevar per sobre de la superfície per tindre un accés segur i fàcil manteniment. El SeaGen va ser construït per Harland a Belfast a les drassanes de Wolff.

Energia mareotèrmica (OTEC): És fonamenta en l'aprofitament de l'energia tèrmica del mar basat en la diferència de temperatures entre la superfície del mar i les aigües profundes. L'aprofitament d'aquest tipus d'energia requereix que el gradient tèrmic sigui d'almenys 20º. Les plantes mareotèrmiques transformen l'energia tèrmica en energia elèctrica utilitzant el cicle termodinàmic anomenat "cicle de Rankine" per introduir energia elèctrica el focus calent de la qual és l'aigua de la superfície del mar i el focus fred l'aigua de les profunditats. Aquestes centrals sols funcionen als tròpics (aigua calenta) a la vora de foses de 5000 metres de fondària (Brasil, Centre Amèrica, i USA). 

Planta OTEC de cicle tancat

Energia de las onades o undimotriu:Boia PB150 (Reedsport Oregó) És l'aprofitament energètic produït pel moviment de les onades. L'onatge és una conseqüència del frec de l'aire sobre la superfície del mar, per la qual cosa resulta molt irregular. Això ha dut a la construcció de múltiples tipus de màquines per fer-ne possible l'aprofitament . Aquestes centrals es podrien posar en qualsevol lloc on hi haja ones. 

Exemple:  La cooperativa de generació Pacific Northwest  està finançant la construcció d'un parc d'energia undimotriu comercial a Reedsport, Oregon utilitzant boies. La pujada i caiguda de les ones mou un pinyó i cremallera a la boia i fa girar un generador.  L'electricitat és transmesa per una línia de transmissió submergit. Les boies estan dissenyats per ser instal·lats a 8 km) dins d'alta mar en aigües de 30 m a 60 m de profunditat.