Omet navegació

6.6 Hipòtesi: Velocitat de fusió no lineal sostinguda amb el temps

Anem a suposar que la velocitat de fusió no lineal del gel al planeta Terra es manté fins a final de segle XXI perquè els humans no es creuen que vaja a augmentar el nivell de l'oceà i no fan res per disminuir les emissions de CO2 i metà a l'atmosfera complint-se l'escenari RPC 8.5 de l'IPCC. La velocitat de fusió dels pols és duplica cada 8 a l'Antàrtida i cada 27 anys a Groenlàndia.

Dades inicials:

Dades inicials fusió dels pols

Càlculs d'increment de l'altura de l'oceà:

Càlculs increment altura de l'oceà

Gràfic no lineal mostrant la fusió dels pols amb la hipòtesi plantejada:

Fulla de càlcul en format OpenDocument amb el càlculs.