Omet navegació

Processing

Processing és un llenguatge de programació i entorn de desenvolupament integrat de codi obert basat en Java, de fàcil utilització, i que serveix com a mitjà per a l'ensenyament i producció de projectes multimèdia i interactius de disseny digital. Va ser iniciat per Ben Fry i Casey Reves a partir de reflexions en el Aesthetics and Computation Group del MIT Media Lab dirigit per John Maeda.

El MIT Media Lab (també conegut com el Media Lab) és un laboratori dins de l'Escola d'Arquitectura i Planificació en l'Institut de Tecnologia de Massachusetts, dedicat als projectes de recerca en la convergència del disseny, la multimèdia i la tecnologia.

Processing es pot utilitzar per crear animacions web que correran dins d'una aplicació de Java dins d'un PC en el mode Java, dins d'un servidor web si utilitzem el mode Javascript o dins d'un telefon mòbil equipat amb Android si escollim el mode Android.

Modes en Processing