Omet navegació

5.- Imatges de bits

  • Amb Processing puc carregar imatges que prèviament haja importat a la llibreria de dades anant a Skech , Add file

Mira l'exemple per importar una imatge:

//Declare la imatge homellunaimatge redimensionada
PImage homelluna;
//Pose la mida de la pantalla
size(640, 360);
//carregue la imatge en memoria des de la carpeta de dades de Processing
homelluna = loadImage("manonmoon.jpeg");
// Mostra la imatge a la posicio (0,0) //adaptant-la a la mida 640, 360
image(homelluna, 0, 0, 640, 360);

imatge redimensionada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Si vull adaptar la mida de la pantalla a la mida de la imatge ho puc fer també, fixa't en l'exemple de baix:
//Declare la imatge homelluna
PImage homelluna;
//carregue la imatge en memòria des de la carpeta de dades de Processing
homelluna = loadImage("manonmoon.jpeg");
//Pose la mida de la pantalla i l'adapte a la mida de la imatge
size(homelluna.width, homelluna.height);
// Mostra la imatge a la posició (0,0)
image(homelluna, 0, 0);

imatge a mida real
  •  Si vullc redimensionar una imatge ho puc fer amb resize ( ), amb una ordre semblant a imatgemeua.resize(amplada, llargada);

Mira l'exemple:

//Declare la imatge homellunaimatge redimensionada amb imatge amb resize
PImage homelluna;
//Pose la mida de la pantalla
size(640, 360);
//carregue la imatge en memoria des de la carpeta de dades de Processing
homelluna = loadImage("manonmoon.jpeg");
//Modifique la mida de la imatge
homelluna.resize(width/3, height/3);
// Mostra la imatge a la posicio (0,0)
image(homelluna,0,0);

imatge amb resize 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  •  Puc fer més coses amb la imatge com copiar una part d'una imatge font sobre la finestra del programa amb l'ordre copy(imageFont , x1oncomença , y2oncomença, amplada1origen , llargada1oritgen, x2destinacio , y2destinacio, amplada2destinacio, llargada2destinacio);

Mira l'exmple:

//Declare la imatge homelluna redimensionada a la finestra
PImage homelluna;
//Pose la mida de la pantalla
size(640, 360);
//carregue la imatge en memòria des de la carpeta de dades de Processing
homelluna = loadImage("manonmoon.jpeg");
// Mostra la porció d'imatge a la finestra
copy(homelluna, 360, 180, 200, 300, 150, 100, 140, 160);

porció imatge a finestra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • També puc copiar una porció d'una imatge sobre una altra imatge  amb l'ordre copy

imatgeDestinació.copy(imageFont , x1oncomença , y2oncomença, amplada1origen , llargada1oritgen, x2destinacio , y2destinacio, amplada2destinacio, llargada2destinacio);

Mira l'exemple:

//Declare la imatge F18AHornet
PImage F18AHornet;
//Pose la mida de la pantalla
size(798, 551);
//carregue la imatge en memòria des de la carpeta de dades de Processing
F18AHornet = loadImage("F18A_Hornet_breaking_sound_barrier.jpg");
//Declare la imatge homelluna
PImage homelluna;
//carregue la imatge en memòria des de la carpeta de dades de Processing
homelluna = loadImage("manonmoon.jpeg");
// Copia una porció de la imatge F18AHornet sobre la imatge homelluna
homelluna.copy(F18AHornet , 250 , 200, 400 , 150, 50 , 100, 400, 200);
// Mostre la imatge homelluna tal com l'he modificada
image(homelluna, 0 , 0); 

F18A-a-la-lluna