Omet navegació

4.- Sentències de control

IF

És comprova una condició, si es compleix s'executen unes instruccions, si no es compleix s'executen unes altres condicions.Ací tens un exemple.

if(digitalRead(puls)==HIGH) { // instruccions de dins del condicional, fixeu-vos on comença i on acaba en roig

ordres que s'executaran si

s'activa el polsador puls

}

ordres que s'executaran si no es polsa

el polsador puls

WHILE

És comprova una condició, i mentre es compleix s'executen unes instruccions, quan no es compleix s'executen unes altres condicions. Ací tens un exemple.

while(expresió) {
// instruccions a complir si es compleix la condició
}

//instruccions a executar quan no es complisca la condició 

 

Exemple:

int variable = 0; // declarem la variable com enter i la inicialitzem
while(variable < 200) {
// fes una acció 200 vegades
variable++; // una altra forma de posar aquesta ordre variable=variable+1
}
//instruccions a executar quan no es complisca la condició