Omet navegació

Activitats Sensor de CO2

Calibratge del sensor de CO2

Fes de nou el calibratge del sensor de CO2 i calcula els paràmetres de nou.

Pràctica de Química/Biologia

Agafa varies plantes petites (kalamchoe i enciam), i tanca-les al dessecador per mirar per a cadascuna la seua capacitat per absorbir CO2.

Et caldrà repassar una mica el funcionament de la fotosíntesi per fer hipòtesis que expliquen el que observes als gràfics.

Pots triar estudiar algun dels factors següents que afecten la fotosíntesi:

  • Aigua que rep la planta (sequera).

  • Nutrients minerals orgànics o inorgànics amb que s'alimenta una planta.

  • Com afecta alguna malaltia al seu creixement.