Omet navegació

9.6.- Control de variables amb un potenciòmetre

Si volem controlar una variable no des del programa sinó fisícament manipulant un botó ens cal utilitzar un potenciòmetre que poden connectar a Arduino de la forma següent.

 

Potenciòmetre

El programa per llegir el valor del potenciòmetre és aquest.

 
			/* Control variable amb un potenciòmetre
			* Utilitzem un potenciòmetre per controlar 
			* una variable entre dos màxims que asignaren
			* amb la ordre map(lectuPoten,0,1023,minim, maxim)
			*/
			const int potenciometre= 1; // el pin on posem el potenciòmetre
			void setup()
			{
			Serial.begin(9600); // declarem que anem a utilitzar el serial monitor 
			}
			void loop() {
			int lectuPoten ; // és la lectura del potenciòmetre
			int senyalConsigna ; // ès el valor que valdrà la variable senyal de consigna
			lectuPoten= analogRead(potenciometre); // llegeix el voltatge del potenciòmetre entre 0 i 1023
			senyalConsigna=map(lectuPoten,0,1023,0,50); // Asigna a la variable senyal de consigna un valor entre 0 i 50 proporcional a lectura
			Serial.print("Senyalde Consigna = "); // Imprimim el retol
			Serial.println(senyalConsigna); // Imprimim el valor i fem retorn de línia
			delay(500); // esperem 0,5 segons
			}