Omet navegació

9.6.- Control de variables amb un potenciòmetre

Fes el muntatge aquest

Potenciometre Arduino

o aquesta altre

Potenciometre2 Arduino

i carrega el programa aquest

/*
* _3.1_reading_analog
* 
* La targeta usa un potenciometre per controlar l'iluminat del led.
*
* (c) 2013-2016 Arduino LLC.
*/

int ledPin = 13;

void setup() {
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
 }

void loop() {
  int val = analogRead(A5);
  Serial.println("Valor analògic llegit=");
  Serial.println(val);
 digitalWrite(ledPin, HIGH);
   delay(val);
  digitalWrite(ledPin, LOW);
  delay(val);
}


Ves a Eines, Monitor Serie i fixat en el valor de la lectura analògica «val» doncs varia entre el valor mínim de 0 i el màxim de 1023

PotenLectura

Activitat

Modifica el programa afegint un if que engegue el led si el valor de val supera el valor de 500 i deixe el led 13 apagat en cas contrari.