Omet navegació

6.4.- Integrat L298 amb Pont en H

Anem a utilitzar el següent pont en H amb el integrat L298.

L298 H-Bridge

La taula de la veritat del circuit anterior és aquesta:

Taula veritat L298

i el programa per anar provant motors amb el L298 és aquest:

int Entrada1 = 6; 
int Entrada2 = 7; 
int Entrada3 = 8; 
int Entrada4 = 9;

void setup(){
pinMode(Entrada1,OUTPUT); 
pinMode(Entrada2,OUTPUT); 
pinMode(Entrada3,OUTPUT); 
pinMode(Entrada4,OUTPUT); 
  }

void loop() { 
digitalWrite(Entrada1, HIGH);
digitalWrite(Entrada2, HIGH); 
digitalWrite(Entrada3, LOW);
digitalWrite(Entrada4, LOW);  
  
  }

També pots traure  el pont que uneix els terminals de ENA i ENB, que habiliten el funcionament continu del motor A o B, per connectar un cable des d'aquest terminal a un port PWM d'Arduino per donar a un motor potencia més limitada amb polsos PWM com veurem el proper dia.