Omet navegació

Activitats operadors

P6 Operadors aritmètics

Copia al moodle el programa operadorsAritmetics.pde

P7 Operadors assignació

Copia al moodle el programa operadorsAssignacio.pde degudament modificat per comprovar tots els operadors d'assignació d'una sola execució.

P8 Operadors lògics

Copia el quadre següent en un full d'LibreOffice i completa els resultats, puja el fitxer al moodle.

( a>=2) && (b<3); si a=1 i b=1 la comparació global és ___________

( a<=2) && (b<3); si a=1 i b=1 la comparació global és ___________

( a =2) && (b<3); si a=1 i b=1 la comparació global és ___________

( a>=2) && (b<=3); si a=1 i b=1 la comparació global és ___________

( a<=2) && (b>=3); si a=1 i b=1 la comparació global és ___________

( a>=2) && (b!=3); si a=1 i b=1 la comparació global és ___________

( a>=2) || (b<3); si a=1 i b=1 la comparació global és ___________

( a<=2) || (b<3); si a=1 i b=1 la comparació global és ___________

( a =2) || (b<3); si a=1 i b=1 la comparació global és ___________

( a>=2) || (b<=3); si a=1 i b=1 la comparació global és ___________

( a<=2) || (b>=3); si a=1 i b=1 la comparació global és ___________

( a>=2) && (b!=3); si a=1 i b=1 la comparació global és ___________