Omet navegació

Activitats teclat

P11 Cartes fixes

Cerca en Internet 12 banderes de països, 12 fotografies d'actors o actrius, 12 escuts de clubs esportius , o 12 fotografies de la mateixa temàtica. Presenta-les en pantalla ordenades en 4 files de 3 elements. A sota de cada carta cal que parega el seu nom en menudet sense tocar la carta.

P12 Endevina el número (Ampliació)

Escriu un programa que pense un número aleatòria entre 0 i 1000 i que pregunte a l'usuari quin número és, l'usuari escriu el número per el teclat i l'ordinador diu si l'ha encertat i si ha fallat si el número ocult és major o menor, i llavors torna preguntar el número.

El diagrama de flux del programa pot ser el següent:

 

Diagrama de flux «Endevina el número» Processing